21 Mayıs 2018 Pazartesi
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

MISIR HUBUBATI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Eskişehir Ticaret Borsasında Prof. Dr. Engin KINACI Başkanlığında yapılan mısır danışma grubu birinci toplantısında Eskişehir'de Mısır Üretiminin Durumu ile ilgili Sorunlar ve tavsiyeler görüşüldü.

YER ALTI SU KAYNAKLARIMIZDA AZALMA OLMUŞTUR.  KUYULARDAN VEYA KANALLARDAN ALINABİLECEK SUYUN DA ÇOK DİKKATLİ KULLANILMASI, EN UFAK BİR İSRAFA YOL AÇMADAN DOĞRU ZAMANDA SADECE YETECEK MİKTARDA KULLANILMASI, "TOPRAĞIN DEĞİL BİTKİNİN DOYURULMASINA" ÖZEN GÖSTERİLMESİ ŞARTTIR.

Son birkaç yıldır Eskişehir'de mısır üretiminde hızlı bir artış görülmektedir. Esas olarak tanesi ve silajı için üretilen mısırlar yanında, şeker mısırı (tatlı mısır) üretimi de sözleşmeli ve pazar için taze tüketim amacıyla yapılmaktadır. "Bir taneden, bin tane" yapabilen mısır, buğday ve arpadan sonra ülkemizin en geniş ekilen ve en çok üretilen üçüncü tahılıdır. %68 i tanelik, %32 si silajlık olarak ekilen mısırın alanı son 10-12 yılda %14,6,üretimi ise %52,3 artış göstermiş olup, 2016 verilerine göre tane mısırın ortalama verimi 920 kg/da a ulaşmıştır. Eskişehir'de ise, 2016 yılında tanelik mısır ekim alanı 33203 dekar, üretim 32488 bin ton; silajlık mısır ekilişi 41048 dekar, üretimi 208984 bin ton olmuştur.

Eskişehir'de 2000’li yılların başında da özellikle yemlik tane mısır üretimi artma eğilimi göstermiş fakat kurutma ve depolamada karşılaşılan büyük sorunlar nedeniyle önemli ölçüde gerilemiştir. Yüksek verimli ve daha çabuk kuruyan çeşitlerin geliştirilmiş olması, geçtiğimiz üretim yılında yüksek verimler elde edilmesi, belirli bir rutubet düzeyine düşmüş ürünü tüccarın alması ve ürün satış fiyatlarının oldukça tatminkar olması nedeniyle, bu üretim yılında mısır ekim alanlarının artacağı aşikardır. Bunun en güçlü kanıtı, bir kısım üreticinin mısır tohumluğu bulmakta zorlandığı yönündeki şikayetlerdir. İlimizde bugüne kadar sulu alanıma buğdaydan başka ekmem diyen ve daha önce hiç mısır ekmemiş üreticilerin bile mısır üretme iştahı kabarmış görünmektedir.

Ancak başka ürünlerde (ör.soğan) yaşanan deneyimler,  bu tür ani yığılmalarda üreticilerin beklediğini alamadığını defalarca göstermiştir. Üretim yüksek olduğunda eğer ülkenin ihtiyacı çok değilse ürün fiyatlarının beklentilerin altında gerçekleşmesi hep karşılaşılan bir sorundur. Mısır depolanan bir üründür, ancak depolanabileceği rutubetin üstünde bekletilirse birçok ürüne göre daha kolay ve hızlı kızışabilmekte ve büyük ürün kayıpları olabilmektedir.  Gerek kurutma, gerekse depolama yönünden sıkıntı yaşayabilecek üreticilerin, ekecekleri miktarı dikkatli planlamaları önemlidir.

Sulama üretim sırasında en etkili uygulamadır. Yer altı su kaynaklarımızda azalma olmuştur.  Bu kaynakları besleyen başta kar olmak üzere yağışların da henüz olması gereken düzeyde olmaması nedeniyle; üretim sırasında yağacak yağışlar çok önemli olacaktır. Kuyulardan ve/veya kanallardan alınabilecek suyun da çok dikkatli kullanılması, en ufak bir israfa yol açmadan doğru zamanda sadece yetecek miktarda kullanılması, "toprağın değil bitkinin doyurulmasına" özen gösterilmesi şarttır.

Ülkemizde hala basınçlı sulama adı verilen, damla, yağmurlama gibi sistemler düşük bir oranda kullanılmaktadır. Eskişehir bu konuda iyiler arasındadır, ancak hala salma ve karıkla sulamanın önüne geçilemediği bilinmektedir. Tarımda kullanılan su miktarı ülkemizin toplam kullandığı suyun %70-72 kadarıdır, ancak bu oran giderek zorunlu olarak azalacaktır.  
     

 Gönderen: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası
Eskişehir Ekonomi Haberleri

Eskişehir Ekonomi Haberleri