18 Mart 2018 Pazar
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

SERA-KONUT ISITILACAK KÜLLER SATILACAK

SERA-KONUT ISITILACAK KÜLLER SATILACAK
  • 22 Şubat 2018 Perşembe
  • 1322 kez okundu

Alpu termik santrali projesinde, santralde ortaya çıkacak ısı enerjisinin bölgedeki konut ve seralarda da kullanılması planlanıyor. Böylece konut ve seralarda ayrıca yakıt kullanılmamış olacak. Ayrıca santralde ortaya çıkacak kül ve alçıtaşı da çimento fabrikalarına satılacak

Murat Atikel - Alpu’daki 1,5 milyar tonluk kömür rezervinin enerjiye dönüşmesi için planlanan Alpu Termik Santrali projesinin nihai ÇED raporunun yayınlandığını ve projede kaç kişinin istihdam edileceği ve kullanılacak teknoloji ile ilgili detayları dün 2Eylül özel haberiyle kamuoyuna duyurmuştu.

ISITMA PROJELERİ DESTEKLENECEK
Nihai ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın termik santralde ortaya çıkacak fazla ısı enerjisinin de bölgedeki tarımı ve seracılığı geliştirmek amacıyla kullanmak üzere proje hazırlığında olduğu öğrenildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Alpu Termik Santrali’nin faaliyete geçmesi ile termik santralde oluşacak atık ısının değerlendirilmesi de ön görülmektedir. Bu kapsamda, bölgesel ısıtmaya yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması, fizibilite çalışmalarına bağlı olarak santral atık ısısının merkezi ısıtma ve bölgesel ısıtma kapsamında kullanılabilmesi, endüstriyel tesislerde ya da tarımsal faaliyetlerde kullanılması kapsamında yapılacak çalışmaların desteklenmesi planlanmaktadır”

SERA OSB KURULMASI GÜNDEMDE
Raporda ayrıca, “Bu kapsamda; termik santralden kaynaklı oluşacak atık ısının değerlendirilmesi amaçlı sera OSB kurulması, atık ısının tarımsal faaliyetlerde (çiftçileri desteklemek için termik santralden kaynaklanan ısının seralarda kullanımına yönelik çalışmalar) kullanılması, bölgesel ısıtmalarda kullanılabilmesi gibi yatırımlar için yörede sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmasına yönelik projelerin desteklenmesi yatırım planları arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

EVLERE DAĞITILABİLECEK
Ayrıca, “Termik Santralden kaynaklanan ısının evlere dağıtılması da planlanmakta olup, proje tüm yakın köyleri kapsadığından ve büyük yatırım gerektirdiğinden ötürü proje için ilgili belediyelerin de desteğinin alınması durumunda bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımcı tarafından destek sağlanması ve hayata geçirilmesi de planlar arasında yer almaktadır” denildi.

ÇİMENTO FABRİKALARINA SATILACAK
Kömürlü termik santrallerin en çok eleştirilen noktalarından ortaya çıkan uçucu küller ve alçıtaşının çevreye verebileceği zararlar. Günümüzde Avrupa’daki birçok termik üretim sırasında ortaya çıkan zehirli gazları ve kül atıklarını, teknolojik sistemlerle filtreleyerek geri dönüşümle çimento fabrikalarına kül ve alçı taşı olarak satıyor. Bu atıklar, çimento sektöründe alçıpan ve benzeri malzemelerin yapımında kullanılıyor. Alpu termik santralinde de, benzer teknolojilerle ayrıştırılacak uçucu küller ve ortaya çıkacak alçıtaşının çimento fabrikalarına satılacağı belirtildi. Raporda verilen bilgilere göre, özel sistemlerle doğaya ulaşmadan ayrıştırılacak olan uçucu kül ve  gazlar, alçı taşına da dönüştürüldükten sonra çimento fabrikalarına satılacak

EN KÖTÜ SENARYO İHTİMALİNE KARŞI
Raporda ayrıca kül depolama tesisi ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Açığa çıkan uçucu kül ve taban külleri ile alçıtaşının satılamaması durumunda en kötü durum senaryosu düşünülerek kül depolama sahası projelendirmesi yapılmıştır. Bu durumda; Termik santralde oluşacak alçı taşı ve küller, ADDDY hükümlerine uygun olarak belirlenen kül depolama saha sınırları içerisinde düzenli depolanması planlanmaktadır. Tesiste uçucu kül, taban külü

Bacalar sürekli izlenecek

Alpu Termik Santrali’nin nihai ÇED raporundaki bilgilere göre, santraldeki bacalar da sürekli izleme altında tutulacak. İşletme döneminde hava kirletici kaynaklar için bacada sürekli emisyon ölçüm sistemi bulunacak. Bu sistem ile bacadan çıkacak atık gazlardaki kirletici konsantrasyonlarının sınır değerlere yaklaşıp yaklaşmadığı takip edilecek.SEÖS ile SO2, NO2, PM10, CO gazları gibi hava kirleticilerinin yer seviyesi konsantrasyonları sürekli izlenebilecek. Ayrıca, baca içerisinde de NO2, SO2, PM10, CO debi, nem, sıcaklık gibi parametreler izlenebilecek. SEÖS kapsamında elde edilen veriler Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile de sürekli paylaşılacak.

Soma’da uygulanıyor

Soma’da termik santralin sıcak suyu ve buharı ile bölgesel ısıtma sistemi projesi birçok yıldır uygulanıyor. Yaklaşık 10 bin konutun faydalandığı belirtilen sistemle, konutlarda ayrıca fosil yakıt yakılmamış oluyor ve termik santralde oluşan ısı enerjisi böylece konutlarda değerlendiriliyor. Manisa’da Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda ısıtılan konut sayısının 15 bine çıkarılması hedefleniyor.

2eylul.com.trGönderen: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası
Eskişehir Ekonomi Haberleri

Eskişehir Ekonomi Haberleri