25 Mart 2019 Pazartesi
eskişehir öğrenci apartlar yurtlar barınma yurt apart

İNSAN GÖZÜYLE DOĞAL KAYNAKLAR

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Koç, 28 Şubat 2019 tarihindeki Perşembe Sohbetinde “İnsan Gözüyle Doğal kaynaklar” konulu sunuşu yaptı.

Doğa kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, olarak tanımlanmaktadır. Doğal kaynakların yönetimi su, gıda, yem, kereste ve diğer doğal ürünlerin üretimi ile onların korunması (toprak ve su kaynakları, yaban hayatı, doğal güzellikler) temel esasına dayanır. Doğal kaynakları yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Yenilenebilir doğal kaynaklar; toprak, hava, su, mera, tarımsal üretim, orman, yaban hayatı, balıkçılık, genetik yapı ve yaban alanlarıdır. Ancak eşik değer aşılınca yenilene bilirlik özelliğini kaybederler. Yenilenemeyen doğal kaynaklar ise doğada belirli bir miktarda bulunurlar ve pratik açıdan kullanılan kısmın tekrar yerine konulması mümkün değildir. Yenilenemeyen doğal kaynaklar kömür, petrol, doğal gaz, uranyum gibi enerji kaynaklarını, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi metalik olmayan mineralleri ve altın gümüş, bakır gibi metalik mineralleri kapsamaktadır.

Doğal kaynaklara talep insanoğlunun ihtiyaçları ile ilgilidir. Hâlihazırda 7.5 milyar civarında olan dünya nüfusu her yıl 80 milyon artmaktadır. 2100 yılına kadar dünya nüfusunun 10-14 milyar civarında olması muhtemeldir. Yine uzmanlara göre dünyanın taşıyabileceği insan sayısı 12 milyar civarındadır. Bu kaynakların eşit dağılması durumunda ortaya çıkacak tablodur. Günümüzde bile dünya nüfusunun %18’i (1.1 milyar) ciddi yoksulluk ve açlık sorunu ile birlikte yaşamaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %10’una sahip olan 7 ülkenin (ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya) dünyadaki enerji, orman ve diğer ürünlerin %40’ını tükettiği dikkate alındığında bu konudaki çarpıklıklar daha kolay anlaşılabilir. Birleşmiş milletlerin 2000 yılında yayınladığı raporunda insanoğlunun gelecek 50 yıllık dönemde karşılaşacağı sıkıntıları yetersiz gıda, yetersiz su, kirli su, iklim değişikliği, hava kirliliği, enerji kıtlığı, tarım alanlarının azalması ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması şeklinde sıralamıştır.
Günümüzde doğal kaynaklara olan baskının azaltılması, kullanımda sürdürülebilirlik ilkelerine riayet edilmesi, kaynakların lokal kullanımı yerine küresel kullanımına özen gösterilmesi ve bu kapsamda lokal kalkınma planlamaları yerine küresel kalınma planlamalarına yönelinmesi ana hedef olmalıdır. Aksi takdirde kötü gidişe dur demenin mümkün olmayacağı bir gerçektir.

Özet olarak; insanoğlunun geleceğinin güvenliği açısından küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliği gibi konuların küresel işbirliği içerisinde ele alınması ve çözüme kavuşturulması hayati öneme sahiptir. Diyerek sözlerini tamamladı ve ocak başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından hediyeleri takdim edildi.

 Gönderen: haber

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eskişehir güvenlik kamerası
Eskişehir Kültür-Sanat Haberleri

Eskişehir Kültür-Sanat Haberleri