20 Ekim 2018 Cumartesi
eski㧐hir 鲳renci apartlar yurtlar bar齨ma yurt apart

E休T軲 VE 中RET軲 YARDIMI 中RENC軱ER軳 HESAPLARINA YATIRILDI

E休T軲 VE 中RET軲 YARDIMI 中RENC軱ER軳 HESAPLARINA YATIRILDI
  • 10 Ekim 2018 莂rmba
  • 3767 kez okundu

轊H軹 ÇOCUKLARIMIZ 軱E HARP VE VAZ軫E MALULLER軲軿軳 KEND軱ER軳E VE ÇOCUKLARINA ÖDENEN E休T軲 VE Ö蠷ET軲 YARDIMI Ö蠷ENC軱ER軳 HESAPLARINA YATIRILDI

Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl olarak; 㧐hit çocuklar齧齴, harp ve vazife malullerimiz ve çocuklar齨齨 yam boyu destekçisi olmaya devam ediyoruz.

辝hit çocuklar ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklar齨a e餴tim ve ö餽etim yard齧 ödenmesine ili⺧in çalmalar齧齴 paylaaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’muz taraf齨dan 5434 say齦 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsam齨a giren 㧐hit, harp ve vazife malulü çocuklar ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her y齦 ö餽enim seviyeleri esas al齨arak ödenen E餴tim ve Ö餽etim Yard齧 2018-2019 e餴tim ö餽etim döneminde ki㱮 bana y齦l齥;

  • 輑kö餽etim (1-8. S齨齠lar) için            :  1.769,10 TL
  • Lise için                                              :  2.653,65 TL
  • Yüksekokul için                                 :  3.538,20 TL’dir.

Bu kapsamda 2018-2019 e餴tim ö餽etim döneminde 18.295 ö餽enciye toplam 44.077.126,50 TL e餴tim ve ö餽etim yard齧 ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaks齴齨 ö餽encilik durumlar Milli E餴tim Bakanl ve Yüksekö餽etim Kurulu kay齮lar齨dan tespit edilmi⺶ir. E餴tim ve ö餽etim yard齧 söz konusu ö餽encilerimizin hesaplar齨a 09 Ekim 2018 Sal günü(bugün) yat齬齦mt齬.

E餴tim ve ö餽etim yard齧;

-Ayl齨 Ziraat Bankas, Halk Bankas, Vak齠lar Bankas, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankas, Ing Bank, 蔺 Bankas, 辝kerbank, Türk Ekonomi Bankas, Yap ve Kredi Bankas ve PTT ⺷belerinden alanlar için ayn banka ⺷besine,

 -Ayl齨 bu bankalar d齨daki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankas ⺷belerine

gönderilmi⺶ir. Hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaralar ile Banka / PTT ⺷belerine müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekle⺶irilmektedir.

Kurumuzca ö餽enim seviyeleri tespit edilemeyenlerin e餴tim ve ö餽etim yard齧lar ise e餴tim-ö餽etim y齦 içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecektir.

Ayr齝a, https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden T.C. Kimlik numaralar ile e餴tim ve ö餽etim yard齧 tutar ve ödeme yap齦acak banka bilgisine ulalabilecektir.

Bizler daima birbirimize emanetiz! 辝hit çocuklar齧齴 ile harp ve vazife malullerimizin kendilerine ve çocuklar齨a ödenen e餴tim ve ö餽etim yard齧 hay齬l u饀rlu olsun.

 

                                                                Zehra Zümrüt SELÇUK

Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl

 G鰊deren: haber

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eski㧐hir g黺enlik kameras
Eski㧐hir Yam Haberleri

Eski㧐hir Yam Haberleri