25 Nisan 2018 莂rmba
eski㧐hir 鲳renci apartlar yurtlar bar齨ma yurt apart

ODUNPAZARI M蹻T躄苄躆躗DEN 躈軻ERS軹E 中RENC軱ER軳E 荗RBA 軰RAMI

ODUNPAZARI M蹻T躄苄躆躗DEN 躈軻ERS軹E 中RENC軱ER軳E 荗RBA 軰RAMI
  • 10 Ocak 2018 莂rmba
  • 3898 kez okundu

Birçok alanda faaliyet gösteren, her kesimden insana hizmet götüren, çe㱮tli etkinlikler ile her alanda yer alan Odunpazar Müftülüü olarak, Osmangazi Üniversitesinde s齨avlara haz齬lanan ö餽encilere bar dileklerimizi iletmek, yo饀n final haftas齨da, so饀k havada s齝ak bir çorba ikram齳la çalmalar齨a katk sa餷amak ve e餴timlerine destek olmak amac齳la Osmangazi Üniversitesinde yaklak 300 ö餽enciye çorba ikram齨da bulunduk.

08 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesinin önünde yap齦an çorba ikram etkinli餴ne Odunpazar Müftümüz Burhan ÇAKIR, 辵be Müdürümüz Feyzullah SELV, Din Görevlilerimizden Gençlik koordinatörü Ali Osman ERSEN, Aile ve Dini Rehberlik bürosu görevlisi Memi ÜNAL, Saim ÖZDEM軷, Yusuf 輘lam ÇALI轐AN, Harun TÜRKMEN,  Ahmet GEÇEK ve Muhammed S齞d齥 TA轌軹 kat齦d.

Üç gün sürecek olan Çorba ikram etkinli餴nde ise yo饀n final haftas齨da olan ö餽enciler çok memnun kald齦ar ve Müftülüümüze bu çalmas齨dan dolay te㧐kkür ettiler.

Müftümüz Burhan ÇAKIR’da ö餽encilerle sohbet etti, s齨avlar齨da bar齦ar diledi ve Müftülüümüzün çorba ikram齨齨 ayn yerde Sal ve Çarmba günü de devam edece餴ni söyledi.

 G鰊deren: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eski㧐hir g黺enlik kameras
Eski㧐hir Yam Haberleri

Eski㧐hir Yam Haberleri